20/10/2017 05:00

Mouscron 20/10/2017 05:00

Lessines 20/10/2017 05:00

Mouscron 20/10/2017 05:00

Tournai 20/10/2017 05:00

Mont-de-l’Enclus 20/10/2017 05:00

Mont-Saint-Aubert 18/10/2017 23:00

Mouscron 18/10/2017 23:00

Tournai 18/10/2017 23:00

Tournai 18/10/2017 23:00

Wallonie Picarde 18/10/2017 23:00

Froyennes 18/10/2017 23:00

Blandain 17/10/2017 23:00

Estaimbourg 17/10/2017 23:00

Estaimpuis 17/10/2017 23:00

Mouscron 17/10/2017 23:00

Blaton 17/10/2017 23:00

Bailleul 17/10/2017 23:00

Tournai 17/10/2017 23:00

Frasnes 17/10/2017 23:00

Tournai 17/10/2017 05:00