Blandain 14/10/2016 19:09

Tournai 14/10/2016 16:42

Esplechin 13/10/2016 11:00

Tournai 12/10/2016 13:00

Lessines 12/10/2016 11:30

Tourpes 12/10/2016 10:30

Mourcourt 12/10/2016 09:00

Blaton Attre Maubray 11/10/2016 16:23

Callenelle 08/10/2016 17:30

Tournai 07/10/2016 19:00

Tournai 07/10/2016 19:00

Mouscron 07/10/2016 12:03

Tournai 05/10/2016 11:00

Tournai 05/10/2016 11:00

Tournai 04/10/2016 11:00

Péruwelz Ath Tournai 04/10/2016 09:31

Ellezelles 01/10/2016 16:30

Orcq 01/10/2016 11:30

Mouscron Ath Quevaucamps 01/10/2016 11:22

Tourpes 30/09/2016 19:30

Tournai 30/09/2016 19:00