Lessines Deux-Acren 27/03/2017 10:30

Tournai 27/03/2017 10:30

Ostiches Ath 27/03/2017 10:30

Tournai 27/03/2017 10:30

Ploegsteert 27/03/2017 10:00

Rumillies 27/03/2017 10:00

Wallonie Picarde 27/03/2017 10:00

Tournai 27/03/2017 10:00

Wallonie Picarde 23/03/2017 16:04

Béclers Tournai 21/03/2017 11:00

Ellezelles Havinnes 21/03/2017 10:30

Kain 21/03/2017 10:30

Mouscron Ath 21/03/2017 10:00

Mouscron Basècles 20/03/2017 10:00

Deux-Acren 20/03/2017 10:00

Wiers Antoing 20/03/2017 10:00

Tournai Mouscron 20/03/2017 10:00

Tournai 20/03/2017 10:00

Tournai 20/03/2017 10:00

Lessines 20/03/2017 09:30

Tournai 20/03/2017 09:30