Deux-Acren Lessines Obigies 20/12/2016 11:00

Comines Warneton 20/12/2016 11:00

Péruwelz Ath 20/12/2016 11:00

Stambruges 20/12/2016 10:30

Anvaing 20/12/2016 10:30

Mouscron 19/12/2016 11:00

Mouscron 19/12/2016 11:00

Tournai 19/12/2016 11:00

Ath Péruwelz 19/12/2016 11:00

Blaton Tournai 19/12/2016 11:00

Dergneau 19/12/2016 10:30

Tournai 19/12/2016 10:30

Maffle Kain 13/12/2016 11:00

Mouscron 13/12/2016 11:00

Kain Béclers 13/12/2016 11:00

Flobecq Lessines 13/12/2016 10:30

Ath Tournai 13/12/2016 10:30

Deux-Acren Lessines 12/12/2016 11:00

Tournai 12/12/2016 11:00

Tournai 12/12/2016 11:00

Mouscron Dottignies 12/12/2016 11:00